Korzystanie z serwisu

 1. Serwis internetowy Mebel Rust jest bezpłatny i ma wyłącznie charakter informacyjny. Modyfikowanie lub zmiana zawartości serwisu bez pisemnej zgody Mebel Rust jest zabroniona.
 2. Treść strony internetowych Mebel Rust chroniona jest prawem autorskim. Zawartość serwisu internetowego nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba, że Mebel Rust wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem korzystania o charakterze nie komercyjnym dla użytku osobistego. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.
 3. Wszystkie umieszczone w serwisie internetowym Mebel Rust nazwy handlowe, nazwy produktów, wzory mebli lub inne oznaczenia stanowią zarejestrowane znaki towarowe i/lub są zastrzeżone przez Mebel Rust lub/i ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
 4. Kopiowanie i powielanie wzorów mebli znajdujących się w serwisie Mebel Rust, jest zabronione.
 5. Informacja handlowa zamieszczona w serwisie internetowym nie stanowi ofert świadczenia usług lub oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów.

Przesyłanie materiałów i poufność informacji

 1. Osoby korzystające z możliwości przysłania komentarzy, opinii bądź sugestii potwierdzają, że przesłany materiał nie zawiera treści niezgodnych z prawem lub z innych względów nie nadających się do publikacji, są właścicielem materiału lub mają nieograniczone prawo przekazania nam takiego materiału.
 2. Wszelkie materiały i informacje przekazywane lub wysłane do Mebel Rust za pośrednictwem Internetu, skutkują nabyciem przez Mebel Rust nieodpłatnego prawa do wykorzystania, używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń terytorialnych bądź czasowych.

Dane osobowe

 1. Wszelkie dane osobowe przekazane Mebel Rust za pośrednictwem Serwisu internetowego podlegają ochronie zgodnej z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawy o Ochronie Danych osobowych.

Prawa autorskie

 1. Wszystkie materiały publikowane w serwisie Mebel Rust są chronione przepisami prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej i nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Mebel Rust. Zakaz, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie obejmuje przypadków przeglądania oraz drukowania fragmentów serwisu z przeznaczeniem do użytku osobistego.
 2. Wykorzystanie przez użytkowników serwisu internetowego Mebel Rust fragmentów lub/i całości serwisu w celach innych niż użytek osobisty bez uzyskania pisemnej zgody Mebel Rust jest zabronione.
 3. Serwis internetowy Mebel Rust wykorzystuje technologię plików Cookies w celu jego poprawnego działania, oraz ulepszania formy i jakości przekazywanych informacji.

 

 1. Pliki cookies dostarczają poprzez firmę Google danych na temat ruchu w naszym serwisie. Mebel Rust nie zbiera ani nie zamieszcza żadnych prywatnych i poufnych informacji znajdujących się na komputerze użytkowników. Korzystając z serwisu użytkownik akceptuje wykorzystanie technologii plików Cookies.
 2. Wszystkie użyte w niniejszym serwisie znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
 3. Mebel Rust zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych na stronach internetowych w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Bez uprzedzenia mogą być zmieniane zasady korzystania z serwisu.

odpowiedzialność

 1. Informacje zawarte w serwisie internetowym Mebel Rust zostały zebrane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uznanych za wiarygodne, jednak Mebel Rust nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, aktualność oraz rzetelność zamieszczonych informacji. Wszelkie informacje zawarte w serwisie mogą być przedstawione w formie niepełnej, skróconej lub mogą być przedawnione.
 2. Mebel Rust nie ponosi odpowiedzialności za informacje umieszczone na stronach internetowych Mebel Rust bez jej zgody udzielonej w formie pisemnej.
 3. Mebel Rust nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane pobieraniem materiałów tego serwisu i ich dalszą eksploatacją, nawet gdy o możliwości szkody użytkownik został powiadomiony.
 4. Mebel Rust nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanego przez wirusy lub komunikację za pomocą poczty elektronicznej.
 5. Serwis internetowy Mebel Rust posiada linki do stron osób trzecich i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone na tych stronach, a możliwość połączenia z taką stroną nie będącą własnością Mebel Rust nie oznacza, że rekomenduje on taką stronę, produkty czy usługi, o których mowa na stronach osób trzecich. Użytkownik decydując się na skorzystanie z tych linków, aby uzyskać dostęp do stron osób trzecich czyni to na własna odpowiedzialność.

kontakt

W przypadku pytań, komentarzy lub uwag dotyczących strony internetowej, prosimy o kontakt na adres firmy: Mebel Rust; Ul. Rolna 13; 46-375 Pludry.