DESIGN PROGRAM R8

Kitchen design: Piotr Szczotka in cooperation with architect Marzeną Idzik
Photos by Marzena Idzik, marzenaidzik.pl
Granite from Hoder.