PROGRAM WZORNICZY R5

Projektanci: Iwona Kesler-Namysł, Justyna Kurtz, Jerzy Mołoń
Zdjęcia: Jerzy Mołoń