PROGRAM WZORNICZY Q10/Q1

Projektant: Izabela Szumlas,  Sławomir Jackiewicz
Zdjęcia: Jerzy Mołoń