Glacier Effect

Zastosowanie nowoczesnej technologii w połączeniu z ręczna obróbką pozwala stworzyć bryłę mebli o unikatowej, indywidualnie prowadzonej płaszczyźnie, złożonej z powierzchni usytuowanych pod różnymi kątami.