Mebel RUST – odpowiedzialność społeczna

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że firma Mebel Rust zaangażowała się w szereg działań związanych ze Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu (SOB). Pragniemy podzielić się informacjami na temat głównych obszarów naszych działań w zakresie SOB:

  • Rust – To, co użytkujesz nie zniszczyło środowiska naturalnego

Nasi pracownicy, którzy użytkują samochody służbowe są przeszkoleni z tzw. Eco-driving,’u czyli jeżdżą w sposób ekonomiczny, dzięki czemu zużywają mniej paliwa i mniej zanieczyszczają środowisko.

Firma spala własne odpady poprodukcyjne, odpady drzewne, co zdecydowanie ogranicza emisję szkodliwych dla środowiska czynników.

W tym samym zakresie odpady polakiernicze są kierowane do utylizacji, która jest ewidencjonowana. W procesie produkcyjnym są stosowane lakiery wodne utwardzane UV. Z procesu produkcyjnego udało się wyeliminować środek niezwykle szkodliwy dla środowiska – styren. Poza tym Firma wykorzystuje opakowania wielokrotnego użytku oraz stosuje recycling i odzyskuje część materiałów. Firma stale poszukuje rozwiązań produkcyjnych o charakterze ekologicznym.

  • Dbamy o to, aby nasz pracownik miał ochotę włożyć serce w to, co robi dla Ciebie

Inwestujemy w rozwój naszych pracowników, ponieważ bardzo nam zależy na stałym zwiększaniu poziomu ich kompetencji. Szkoląc się nasi pracownicy mają również zapewnioną możliwość aktywnego odpoczynku, zabawy i regeneracji swoich sił. Nawet w trakcie gier i zabaw na szkoleniach poszerzają horyzonty myślenia w kategorii potrzeb klienta.

  • Jest więcej możliwości niż myślisz

Jesteśmy przekonani, że kuchnie powinny poruszać zmysły swoich użytkowników i służyć im, jako miejsce spotkań. Swoją kreatywnością i innowacyjnością powodujemy, że każdy nasz klient ma poczucie, że to jest właśnie to miejsce. Potrafimy optymalizować kuchnie pod specyficzne potrzeby każdego klienta.

  • Wsłuchujemy się w wołanie o pomoc – w dramatycznych sytuacjach potrafimy pomóc

W bardzo trudnych, życiowych sytuacjach, w miarę możliwości, wspieramy poszkodowane osoby. Pomagamy przetrwać trudny czas w zakresie naszej specjalizacji.

  • Od lat realizujemy nasze zobowiązania

Od kilkudziesięciu lat wszystkie zobowiązania płacimy terminowo. Staramy się realizować każdą swoją deklarację – posiadamy nagrody „Fair Play”, „Solidny Partner”.

Komunikat na temat Komunikacji CSR skierowany do Pracowników firmy Mebel Rust:

„Miło nam poinformować, że firma Mebel Rust angażuje się w szereg działań o charakterze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (SOB). Pragniemy podzielić się informacjami na temat obszarów działań w tym zakresie.

  • Tworzymy miejsca pracy w ten sposób, aby ludzie byli szczęśliwi

Zarząd Firmy podjął decyzję o zmianie sprawie kultury organizacyjnej polegającą na przesunięciu akcentu z poszukiwania przyczyn na poszukiwanie rozwiązań. To oznacza, że satysfakcja z pracy ma być wynikiem uzyskiwania efektywniejszych rozwiązań. Przełożeni mają się skoncentrować na znalezieniu wraz z podwładnymi najlepszego rozwiązania na daną sytuację. Wierzymy, że w ten sposób wytworzy się kultura wzajemnego wsparcia. Firmie zależy, aby wzorem lat ubiegłych, kiedy otrzymywaliśmy „Pracodawca – Organizator pracy bezpiecznej”, utrzymywać i poprawiać standardy bezpieczeństwa pracy. Przykładowo rozwijamy nowoczesny park maszynowy z szeregiem rozwiązań minimalizujących ryzyko utraty zdrowia przez pracownika. Zachęcamy Was tez do tego, byście czuli się współodpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa swojego i swoich współpracowników poprzez stosowanie wypracowanych wcześniej procedur bezpieczeństwa.

  • Rozwój dla najlepszych

Firma wdraża działania promujące osoby szczególnie angażujące się w realizowanie wizji Firmy. Zależy nam by takie osoby miały możliwość wykorzystać w większym stopniu swój potencjał otrzymując nowe stanowiska i zadania dające im rozwój, satysfakcję i lepsze perspektywy finansowe.

  • Pracując z nami nie niszczysz środowiska naturalnego

Stale poszukujemy rozwiązań o charakterze ekologicznym. Uczymy Was jak obsługiwać powierzone urządzenia produkcyjne oraz samochody służbowe w sposób ekonomiczny, czyli również ekologiczny. W jaki sposób oszczędzać, bez uszczerbku na jakości, materiały produkcyjne. Dbamy o to, aby pracownicy administracyjni racjonalnie zarządzali materiałami biurowymi. Wierzymy, że nasze wspólne działania prowadzą dożycia w czystszym środowisku.

•          Potrafimy pomóc i pomagamy

W sytuacjach losowych Firma wspiera, w miarę możliwości, swoimi zasobami, pracowników.