Globalna komunikacja – synergia jakości i elastyczności

Proces produkcji rozpoczyna się od kreowania produktu przy pomocy komputerów umiejscowionych w dowolnym miejscu na ziemi. Wyposażone są one w specjalistyczne oprogramowanie, które komunikuje się zdalnie z centralnym serwerem, który przetwarza i generuje kody, programy, harmonogramy i zadania dla wszystkich wydziałów, urządzeń i obrabiarek sterowanych numerycznie i ich operatorów.

Obecnie na świecie takie rozwiązanie jest uważane jako idealne, gdyż przynosi niedoścignione w inny sposób korzyści:|

  • bezpieczeństwo wykonania produktów zgodnie z projektem,
  • niespotykaną elastyczność, pozwalającą wytworzyć także nietypowy i indywidualnie wymyślony produkt,
  • obniżenie kosztów,
  • terminową realizację poszczególnych operacji, jak i całości zamówienia.

Dzieje się tak dlatego, że komputery w zależności od napotkanego zadania przeliczają miliony opcji aby wyszukać najbardziej optymalne rozwiązania na dany czas i w sposób błyskawiczny, precyzyjnie dostarczy zadania wszystkim wykonawcom biorącym udział w procesie. Ponadto niezbędne do wykonania tych zadań narzędzia odciążające specjalistów od wielu tysięcy pomocniczych czynności.